Första Föregående
5
6
7
8
9

YIT Suomi Ab:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
Publicerad: 8.5.2019

Beskrivning av projektet Projektet gäller en tvådelad utvidgning av ett stenmaterialområde intill Mörskomvägen (väg 167) i byn Malmgård i Lovisa stad. I projektområdets västra del (Grus-Malmgård...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > YIT Suomi Ab:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
Spridning av gips på åkrar borde genast tas i omfattande bruk i Skärgårdshavets avrinningsområde
Pressmeddelande | Publicerad: 26.10.2018

Med gipsbehandling av åkrar kunde man minska jordbrukets fosforbelastning av Östersjön med upp till 300 ton årligen. Forskare vid Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral rekommenderar att ma......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Spridning av gips på åkrar borde genast tas i omfattande bruk i Skärgårdshavets avrinningsområde
Vatten > Spridning av gips på åkrar borde genast tas i omfattande bruk i Skärgårdshavets avrinningsområde
Statsrådet tog ställning till EU:s förslag om återanvändning av vatten
Pressmeddelande | Publicerad: 26.10.2018

Statsrådet tog i dag vid sitt allmänna sammanträde ställning till EU-kommissionens förslag till förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Förordningen ska gälla användning av renat kommun......

Vatten > Statsrådet tog ställning till EU:s förslag om återanvändning av vatten
Betydande finansiering från EU för finländska miljöprojekt
Pressmeddelande | Publicerad: 25.10.2018

Europeiska kommissionen har fattat beslut om finansiering för Life-miljöprojekt utifrån den ansökningsomgång som genomfördes 2017. Finland får finansiering för sammanlagt fem betydande projekt....

Natur > Betydande finansiering från EU för finländska miljöprojekt
Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018
Pressmeddelande | Publicerad: 19.10.2018

Nationalstadsparken i Kotka har i dag fått utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt 2018. Stadsparken är en imponerande kombination av de bästa utvalda delarna av parker, vattendrag och arkitektur ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018
Natur > Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018
Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Pressmeddelande | Publicerad: 18.10.2018

Statsrådet lämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag för att utveckla de ekonomiska stödåtgärderna för hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som äger ARA-bostäder som finansierats m......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Byggande > Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning
Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017‒2018?
Pressmeddelande | Publicerad: 17.10.2018

Nu är det åter dags att utse den bästa finländska insatsen i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Hjälp att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en ......

Natur > Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017‒2018?
Ett betydande skyddsområde inrättas vid Valkeajärvi i Ilomants
Pressmeddelande | Publicerad: 16.10.2018

Miljöministeriet, NTM-centralen i Norra Karelen och markägaren Tornator Oyj har avtalat om att inrätta ett betydande privat naturskyddsområde i planområdena för Lähdevaara, Valkeajärvi och Iso-Ahvenjä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Ett betydande skyddsområde inrättas vid Valkeajärvi i Ilomants
Natur > Ett betydande skyddsområde inrättas vid Valkeajärvi i Ilomants
Alfa Oil Ab, Bergrum, Kristinestad
Publicerad: 11.10.2018

Beskrivning av projekt Syftet med projektet är att ta bergrummet för tung brännolja vid f.d. PVO-Lämpövoima Oy:s kraftverk i bruk på nytt för att långvarigt lagra flytande bränsle och petrokemis...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Alfa Oil Ab, Bergrum, Kristinestad
Allt fler ansöker om ersättning för skador orsakade av fridlysta djur – förfarandet ska utvecklas
Pressmeddelande | Publicerad: 11.10.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har i år betalat ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 250 000 euro som ersättning för skador som under 2017 förorsakades av fridlysta djur. Summan har me......

Natur > Arter > Fridlysta arter > > Allt fler ansöker om ersättning för skador orsakade av fridlysta djur – förfarandet ska utvecklas
Dialog över Finska viken
Nyhet | Publicerad: 10.10.2018

Finland och Estland söker efter synergier i arbetet med att planera sina havsområden. Grannländerna gynnas av att känna till varandras planeringsprocesser och framtidsvisioner....

Hav > Dialog över Finska viken
Finland värd för arktisk supervecka inom miljöskydd i Rovaniemi
Pressmeddelande | Publicerad: 5.10.2018

Nästa vecka hålls det största miljöevenemanget under Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet, då omkring 450 experter i branschen samlas till en arktisk biodiversitetskongress i Rovaniemi. Samtidigt ......

Natur > Finland värd för arktisk supervecka inom miljöskydd i Rovaniemi
Förstasidan
Innehållssidå | Publicerad: 24.7.2019

Allemansrätten Brunnar Energicertifikat Främmande arter Glesbebyggelsens avloppsvatten MKB-projekt Strandmuddring Publikationer av Finlands miljöf...


Sötvatten och hav
Innehållssidå | Publicerad: 12.5.2014

Långt från god status i vattnen Utsläppen i vattnen har minskat tydligt i Finland under de senaste årtiondena, eftersom man fått bukt på punktbelastare med hjälp ny teknik. De näringsmängder som...

Kartor och statistik > Indikatorer för miljöns tillstånd > Sötvatten och hav
Hydrologisk översikt i slutet av september 2018: Grundvattnet sjunker fortfarande i landets södra, sydvästra och mellersta del; regn höjde vattenståndet och vattenföringen särskilt i norr
Pressmeddelande | Publicerad: 2.10.2018

Grundvattnet och vattenståndet är mycket lågt på många håll i landets södra, sydvästra och mellersta del. Grundvattennivån sjunker fortfarande. Regnen i september höjde vattenståndet och vattenföringe......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av september 2018: Grundvattnet sjunker fortfarande i landets södra, sydvästra och mellersta del; regn höjde vattenståndet och vattenföringen särskilt i norr
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av september 2018: Grundvattnet sjunker fortfarande i landets södra, sydvästra och mellersta del; regn höjde vattenståndet och vattenföringen särskilt i norr
Resultaten av Arandas uppföljningsresa berättar: Sommarens alggröt i Östersjön orsakades av det näringsrika vatten som flödade in från centralbassängen
Pressmeddelande | Publicerad: 28.9.2018

Forskningsfartyget Arandas första övervakningsresa efter renoveringen var framgångsrik trots de utmanande väderförhållandena och den förkortade restiden. Undersökningsresultaten visar att det salta oc......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Resultaten av Arandas uppföljningsresa berättar: Sommarens alggröt i Östersjön orsakades av det näringsrika vatten som flödade in från centralbassängen
Kartor och statistik > Resultaten av Arandas uppföljningsresa berättar: Sommarens alggröt i Östersjön orsakades av det näringsrika vatten som flödade in från centralbassängen
Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden
Pressmeddelande | Publicerad: 27.9.2018

I och med att befolkningen åldras ökar behovet att utveckla bostadsområden så att de bättre lämpar sig för äldre och personer med minnessvårigheter. Miljöministeriets handledning ”Boende och boendemi......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden
Byggande > Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden
Livsmiljön och planläggning > Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden

Innehållssidå | Publicerad: 21.9.2018

Vilka är fördelarna med medborgarnas observationer?   ...


Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020
Pressmeddelande | Publicerad: 17.9.2018

De höghus eller radhus som uppförs i Finland 2018-2020 kommer allt oftare att byggas i trä. Detta framgår av en undersökning som Rakennustutkimus RTS genomförde i juni och där man kartlade kommunernas......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020
Byggande > Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020
Vinnarna i utmaningstävlingen tar sig an havsnedskräpningen på olika sätt
Pressmeddelande | Publicerad: 14.9.2018

Utmaningstävlingen Meriroskahaaste (Utmaning om havsnedskräpning) utlystes i syfte att få fram lösningar för att minska mängden skräp som hamnar i Östersjön. Vinnartrion – Paptic Oy, VTT:s team PlastB......

Hav > Vinnarna i utmaningstävlingen tar sig an havsnedskräpningen på olika sätt

Första Föregående
5
6
7
8
9