Första Föregående
5
6
7
8
9

Försäljning av kött och övriga delar av björn och lodjur som fällts i Finland
Innehållssidå | Publicerad: 12.6.2018

För all kommersiell aktivitet med björn och lodjur krävs ett försäljningstillstånd, ett s.k. EU-intyg utfärdat av Finlands miljöcentral (SYKE). Utan EU-intyg är det förbjudet att köpa, att erbjuda s...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta (CITES) > Djur och CITES > Jaktbara CITES-arter - import, export och handel > Försäljning av kött och övriga delar av björn och lodjur som fällts i Finland
Riksomfattande algöversikt 7.6.2018: Sommarens översikt av blågröna alger inleddes – 20 år av algöversikt
Pressmeddelande | Publicerad: 7.6.2018

Finlands miljöcentral (SYKE) har denna vecka inlett informeringen av blågrönalgläget för sommaren 2018. I insjöarna har blågrönalger observerats endast i små mängder på några ställen. I Finlands havso......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 7.6.2018: Sommarens översikt av blågröna alger inleddes – 20 år av algöversikt
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 7.6.2018: Sommarens översikt av blågröna alger inleddes – 20 år av algöversikt
Vatten > Riksomfattande algöversikt 7.6.2018: Sommarens översikt av blågröna alger inleddes – 20 år av algöversikt
Risken för kraftiga blomningar av blågrönalger är mindre sommaren 2018 än under tidigare år på de finska havsområdena
Pressmeddelande | Publicerad: 7.6.2018

Risken för omfattande blomningar av blågrönalger i Finlands havsområden är mindre än under de två föregående åren, eftersom algerna har tillgång till mindre näringsämnen än under tidigare år. På Finsk......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Risken för kraftiga blomningar av blågrönalger är mindre sommaren 2018 än under tidigare år på de finska havsområdena
Kartor och statistik > Risken för kraftiga blomningar av blågrönalger är mindre sommaren 2018 än under tidigare år på de finska havsområdena
Nu dags att föreslå objekt som kan nomineras till Unescos världsarvslista
Pressmeddelande | Publicerad: 6.6.2018

Målet med Unescos världsarvskonvention är att kultur- och naturarv av universellt värde ska skyddas och bevaras som en del av hela mänsklighetens arv. Som ett led i genomförandet av konventionen uppda......

Natur > Nu dags att föreslå objekt som kan nomineras till Unescos världsarvslista
Miljöministeriet förbereder ett Green deal-avtal om oljeavfallshantering
Pressmeddelande | Publicerad: 5.6.2018

Miljöministeriet förbereder ett s.k. Green deal-avtal med tanke på oljeavfallshanteringen. Enligt en färsk rapport kan oljeavfallshanteringen bäst organiseras genom ett Green deal-avtal, om man ser ti......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Miljöministeriet förbereder ett Green deal-avtal om oljeavfallshantering
Konsumtion och produktion > Miljöministeriet förbereder ett Green deal-avtal om oljeavfallshantering
Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Pressmeddelande | Publicerad: 4.6.2018

Vad kan en vanlig konsument göra för att lösa problemen med övergödning av vattendragen? Den här gemensamma kampanjen för fram hur man i vardagen kan minska svinnet av näringsämnen och samtidigt främj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Hav > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Klimat och luft > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Konsumtion och produktion > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Livsmiljön och planläggning > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Natur > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Vatten > Cirkulerar det goda via dig? Smarta hushållstips för att ta tillvara näringsämnen
Hydrologisk översikt i slutet av maj 2018: Yt- och grundvattennivåerna sjunker i nästan hela landet, vattentemperaturen nådde ställvis rekordvärden
Pressmeddelande | Publicerad: 1.6.2018

Vattenståndet i sjöar och åar började sjunka i nästan hela landet under senare hälften av maj. I början av månaden överskreds de vanliga flödesvärdena i vattendrag i Lappland. I åarna på västkusten är......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2018: Yt- och grundvattennivåerna sjunker i nästan hela landet, vattentemperaturen nådde ställvis rekordvärden
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av maj 2018: Yt- och grundvattennivåerna sjunker i nästan hela landet, vattentemperaturen nådde ställvis rekordvärden
Sommarens fototävling #suojelentätä lyfter fram vardagens kulturmiljöer
Nyhet | Publicerad: 1.6.2018

Miljöministeriet inleder kampanjen #suojelentätä som uppmanar oss att iaktta de kulturmiljöer som finns i vår närhet i vardagen och att se på miljöerna med nya ögon. Kampanjen pågår under sommaren. Vä......

Livsmiljön och planläggning > Sommarens fototävling #suojelentätä lyfter fram vardagens kulturmiljöer
Regeringen avvecklar bestämmelser som gäller anslutning till fjärrvärmenätet
Pressmeddelande | Publicerad: 31.5.2018

En ändring av markanvändnings- och bygglagen ska ge konsumenterna bättre möjligheter att välja det uppvärmningssystem som passar dem själva....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Regeringen avvecklar bestämmelser som gäller anslutning till fjärrvärmenätet
Livsmiljön och planläggning > Regeringen avvecklar bestämmelser som gäller anslutning till fjärrvärmenätet
De nordiska ministrarna lade fram initiativ om förenhetligande av byggbestämmelserna
Pressmeddelande | Publicerad: 29.5.2018

De nordiska ministrar som ansvarar för frågor som rör byggande samlades på tisdagen i Stockholm till ett officiellt möte för första gången på många år. Finland representerades vid mötet av bostads-, e......

Byggande > De nordiska ministrarna lade fram initiativ om förenhetligande av byggbestämmelserna
MBT-avtalet har satt fart på bostadsbyggandet och trafikprojekten i Helsingforsregionen
Pressmeddelande | Publicerad: 28.5.2018

Staten och Helsingforsregionens kommuner ingick i juni 2016 ett avtal om markanvändning, boende och trafik (ett s.k. MBT-avtal) för 2016–2019. Enligt den information om uppföljningen som i dag offentl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > MBT-avtalet har satt fart på bostadsbyggandet och trafikprojekten i Helsingforsregionen
Livsmiljön och planläggning > MBT-avtalet har satt fart på bostadsbyggandet och trafikprojekten i Helsingforsregionen
En marknadsplats för avfall under beredning
Pressmeddelande | Publicerad: 18.5.2018

Miljöministeriet håller på att bereda en riksomfattande elektronisk marknadsplats. Marknadsplatsen avses bli en mötesplats där yrkesaktörer kan erbjuda och söka avfall och biprodukter från produktione......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > En marknadsplats för avfall under beredning
Konsumtion och produktion > En marknadsplats för avfall under beredning
Nya områden föreslås till förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden
Nyhet | Publicerad: 18.5.2018

Vid miljöministeriet pågår en uppdatering av förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden. När ministeriet ordnade samråd och begärde utlåtanden fick man mer än 400 utlåtanden och ställni......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Nya områden föreslås till förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden
Natur > Nya områden föreslås till förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden
Östersjön som tidsmaskin för världshavens kustområden
Pressmeddelande | Publicerad: 10.5.2018

I en nyutkommen artikel i tidskriften Science Advances lanserar ett internationellt forskarteam lett av GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research i Kiel, med fyra finländska forskare som medförfattar......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Havsforskning > Östersjön som tidsmaskin för världshavens kustområden
Hav > Uppföljning av Östersjöns tillstånd > Östersjön som tidsmaskin för världshavens kustområden
Hav > Östersjön som tidsmaskin för världshavens kustområden
Kartor och statistik > Östersjön som tidsmaskin för världshavens kustområden
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ska intensifiera samarbetet för att skydda livsmiljön för våtmarksfåglar
Pressmeddelande | Publicerad: 9.5.2018

Under de senaste decennierna har många värdefulla fågelvatten växt igen och fågelfaunan har utarmats. Problemet gäller både skyddade våtmarksfåglar och många jaktbara andarter som är krävande med tank......

Natur > Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ska intensifiera samarbetet för att skydda livsmiljön för våtmarksfåglar
Miljöministeriet begär utlåtanden om en ändring av gränsen för Urho Kekkonens nationalpark
Pressmeddelande | Publicerad: 7.5.2018

Det föreslås att det till nationalparken ska fogas uppemot två hundra hektar värdefulla naturområden som förvärvats för skyddsändamål, och ett område på mindre än tio hektar i anslutning till Tankavaa......

Natur > Miljöministeriet begär utlåtanden om en ändring av gränsen för Urho Kekkonens nationalpark
Miljöns tillstånd i Finland 2017-2018
Innehållssidå | Publicerad: 7.1.2019

Miljöns tillstånd i Finland 2017-2018 är publicerad på finska och på engelska....

Kartor och statistik > Miljöns tillstånd i Finland 2017-2018
Hydrologisk översikt i slutet av april 2018: Vattenståndet högt i sjöarna i mellersta och östra Finland, översvämningar väntas i Lappland
Pressmeddelande | Publicerad: 3.5.2018

Sjöarnas vattenstånd är högt speciellt i mellersta och östra Finland till följd av den regniga hösten och den snörika vintern. I Södra och Norra Österbotten orsakade snösmältningen och islossningen sv......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av april 2018: Vattenståndet högt i sjöarna i mellersta och östra Finland, översvämningar väntas i Lappland
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av april 2018: Vattenståndet högt i sjöarna i mellersta och östra Finland, översvämningar väntas i Lappland
Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 4.4.2014

Miljöförvaltningens organisationer publicerar olika slags rapporter, studier, utredningar, broschyrer, handböcker, sammandrag och sakkunnigbetänkanden. Miljöministeriet Miljöministeriets el...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Publikationer
Iakttagandet av internationella standarder för informationshantering inom fastighets- och byggbranschen skulle medföra en inbesparing på 300 miljoner euro per år
Pressmeddelande | Publicerad: 30.4.2018

Iakttagandet av internationella standarder för informationshantering skulle förbättra fastighets- och byggbranschens lönsamhet betydligt. Samtidigt kunde det öka samarbetet mellan organisationer. Med ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Iakttagandet av internationella standarder för informationshantering inom fastighets- och byggbranschen skulle medföra en inbesparing på 300 miljoner euro per år
Byggande > Iakttagandet av internationella standarder för informationshantering inom fastighets- och byggbranschen skulle medföra en inbesparing på 300 miljoner euro per år

Första Föregående
5
6
7
8
9