Första Föregående
5
6
7
8
9

Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar
Pressmeddelande | Publicerad: 4.9.2018

Den varma och regnfattiga sommaren har på flera ställen medfört mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, speciellt i landets västra och mellersta delar. På flera ställen vid kusten och......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av augusti 2018: Mycket lågt grundvatten och vattenstånd i sjöar och åar, särskilt i landets västra och mellersta delar
De kolneutrala kommunernas utsläpp ökade mindre än i landet förövrigt
Pressmeddelande | Publicerad: 31.8.2018

I de kolneutrala kommunerna (Hinku-kommunerna), som eftersträvar ambitiös utsläppsminskning, ökade utsläppen av växthusgaser med 2 procent från år 2015 till år 2016. Finlands utsläpp av växthusgaser ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > De kolneutrala kommunernas utsläpp ökade mindre än i landet förövrigt
Konsumtion och produktion > De kolneutrala kommunernas utsläpp ökade mindre än i landet förövrigt
Nytt skyddsbeslut tryggar Helsingfors centralstations kulturhistoriska värden
Pressmeddelande | Publicerad: 31.8.2018

Helsingfors centralstation skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Miljöministeriet har i dag fastställt det beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har fattat i fråg......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Nytt skyddsbeslut tryggar Helsingfors centralstations kulturhistoriska värden
Livsmiljön och planläggning > Nytt skyddsbeslut tryggar Helsingfors centralstations kulturhistoriska värden
En liten ändring föreslås i gränserna för Urho Kekkonens nationalpark
Pressmeddelande | Publicerad: 30.8.2018

Regeringen föreslår i en proposition att det till Urho Kekkonens nationalpark ska fogas uppemot två hundra hektar värdefulla naturområden som förvärvats för skyddsändamål och att ett område på mindre......

Natur > En liten ändring föreslås i gränserna för Urho Kekkonens nationalpark
Riksomfattande algsammandrag 2018: Den varma sommaren medförde exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger, algsäsongen började tidigare i sjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 30.8.2018

Årtiondets kraftigaste blomningar av blågröna alger förekom i Finska viken 2018. Ytansamlingar av alger täckte som värst nästan hela Finska viken. Rikliga ytansamlingar av blågröna alger förekom även ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algsammandrag 2018: Den varma sommaren medförde exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger, algsäsongen började tidigare i sjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algsammandrag 2018: Den varma sommaren medförde exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger, algsäsongen började tidigare i sjöarna
Vatten > Riksomfattande algsammandrag 2018: Den varma sommaren medförde exceptionellt rikliga blomningar av blågröna alger, algsäsongen började tidigare i sjöarna
Sibelius hedras med ett nytt naturskyddsområde i Tavastehus
Pressmeddelande | Publicerad: 24.8.2018

NTM-centralen i Tavastland har idag den 24 augusti 2018 beslutat att ett naturskyddsområde på ungefär hundra hektar ska inrättas på nationalstadsparkens område öster om Aulankosjön i Tavastehus. ...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Sibelius hedras med ett nytt naturskyddsområde i Tavastehus
Natur > Sibelius hedras med ett nytt naturskyddsområde i Tavastehus
Regeringen föreslår ändringar i förteckningen över projekt som förutsätter MKB-förfarande
Pressmeddelande | Publicerad: 23.8.2018

Statsrådet lämnade idag en regeringsproposition till riksdagen om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Ändringen gäller företeckningen av projekt som kräver MKB-......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Regeringen föreslår ändringar i förteckningen över projekt som förutsätter MKB-förfarande
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > Regeringen föreslår ändringar i förteckningen över projekt som förutsätter MKB-förfarande
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Regeringen föreslår ändringar i förteckningen över projekt som förutsätter MKB-förfarande
Riksomfattande algöversikt 23.8.2018: Algsituationen lugn i havsområdena, mindre blomningar i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 23.8.2018

Ytblomningarna av blågröna alger har blivit färre både i havsområdena och i insjöarna. Endast mindre ytanhopningar förekommer i Finska viken. Längs med kusten förekommer det dock ställvis rikligt med ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 23.8.2018: Algsituationen lugn i havsområdena, mindre blomningar i insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 23.8.2018: Algsituationen lugn i havsområdena, mindre blomningar i insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 23.8.2018: Algsituationen lugn i havsområdena, mindre blomningar i insjöarna
Finlands nya strategi skapar en värld med tryggad vattenförsörjning
Nyhet | Publicerad: 22.8.2018

Finnish Water Way är namnet på Finlands nya strategi för att skapa en värld med tryggad vattenförsörjning....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Finlands nya strategi skapar en värld med tryggad vattenförsörjning
Vatten > Finlands nya strategi skapar en värld med tryggad vattenförsörjning
Riksomfattande algöversikt 16.8.2018: Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 16.8.2018

Inga stora ytanhopningar har observerats i Finlands havsområden, men det förekommer ännu ganska mycket blågröna alger blandat i vattnet i de södra och sydvästra havsområdena. Inga blågröna alger har o......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 16.8.2018: Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 16.8.2018: Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 16.8.2018: Algsituationen lugnare i havsområdena, normal för tidpunkten i insjöarna
En hyllning till landskapen i vardagsmiljön
Pressmeddelande | Publicerad: 14.8.2018

Miljöministeriets och Finlands miljöcentrals fotokampanj #arkimaisema / #vardagslandskapet utmanar dig till att se på landskapen i din vardagsmiljö med nya ögon....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > En hyllning till landskapen i vardagsmiljön
Natur > Landskap > En hyllning till landskapen i vardagsmiljön
Riksomfattande algöversikt 9.8.2018: Blågröna alger blandat i vattnet i havsområden, blomningarna minskat i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 9.8.2018

Det förekommer ännu ganska mycket blågröna alger blandat i vattnet i Finlands havsområden, särskilt i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet, men inga stora ytanhopningar har observerats. I insj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 9.8.2018: Blågröna alger blandat i vattnet i havsområden, blomningarna minskat i insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 9.8.2018: Blågröna alger blandat i vattnet i havsområden, blomningarna minskat i insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 9.8.2018: Blågröna alger blandat i vattnet i havsområden, blomningarna minskat i insjöarna
Pilotprojekt i kommunerna påskyndar övergången från pappersplaner till digitala planer
Pressmeddelande | Publicerad: 8.8.2018

Inom det pilotprojekt som miljöministeriet inlett ska fem kommuner tillsammans med programleverantörer ta fram en plan som baserar sig på datamodeller samt utveckla planeringsförfaranden för digital p......

Livsmiljön och planläggning > Pilotprojekt i kommunerna påskyndar övergången från pappersplaner till digitala planer
Riksomfattande algöversikt 2.8.2018: Algsituationen bättre i Finlands havsområden, i insjöarna ännu mer blågrönalger än vanligt för tidpunkten
Pressmeddelande | Publicerad: 2.8.2018

Mängden blågrönalger i Finlands havsområden har minskat jämfört med förra veckan. Blågrönalger förekommer dock fortsättningsvis särskilt i Finska viken blandat i vattnet samt som ytanhopningar i södra......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 2.8.2018: Algsituationen bättre i Finlands havsområden, i insjöarna ännu mer blågrönalger än vanligt för tidpunkten
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 2.8.2018: Algsituationen bättre i Finlands havsområden, i insjöarna ännu mer blågrönalger än vanligt för tidpunkten
Vatten > Riksomfattande algöversikt 2.8.2018: Algsituationen bättre i Finlands havsområden, i insjöarna ännu mer blågrönalger än vanligt för tidpunkten
Hydrologisk översikt i slutet av juli 2018: Yt- och grundvattnen låga, sjövattnens temperatur höga
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2018

På grund av det varma vädret och på många ställen knappa regnen i juli har både yt- och grundvattennivåerna sjunkit lågt speciellt i sydvästra och västra delarna av Finland. Värmeperioden lyfte också ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2018: Yt- och grundvattnen låga, sjövattnens temperatur höga
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av juli 2018: Yt- och grundvattnen låga, sjövattnens temperatur höga
I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser
Pressmeddelande | Publicerad: 1.8.2018

I dag, onsdagen den 1 augusti, har människorna förbrukat de förnybara naturresurser som jorden producerat i år. På bara sju månader förbrukar vi alltså de naturresurser som borde räcka för hela året. ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser
Konsumtion och produktion > I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser
Gipsen stoppar näringsläckaget
Nyhet | Publicerad: 31.7.2018

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Gipsen stoppar näringsläckaget
Vatten > Gipsen stoppar näringsläckaget
Det är viktigt att döda fiskar och musslor bortskaffas på rätt sätt
Pressmeddelande | Publicerad: 27.7.2018

På olika håll i Finland har de senaste dagarna påträffats döda fiskar och musslor som ligger och flyter på vattnet i sjöarna. Från sjön Enäjärvi i Vichtis har samlats in flera tusen kilo döda musslor.......

Natur > Det är viktigt att döda fiskar och musslor bortskaffas på rätt sätt
Riksomfattande algöversikt 26.7.2018: Fortsättningsvis kraftiga blomningar av blågrönalger i Södra och Sydvästra Finlands havsområden samt i insjöarna
Pressmeddelande | Publicerad: 26.7.2018

De kraftiga blomningarna av blågrönalger fortsätter i Finlands havsområden. Rikligt med blågrönalger har observerats söder om Åland och Skärgårdshavet samt i hela Finska viken. I insjöarna är algsitua......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Riksomfattande algöversikt 26.7.2018: Fortsättningsvis kraftiga blomningar av blågrönalger i Södra och Sydvästra Finlands havsområden samt i insjöarna
Kartor och statistik > Riksomfattande algöversikt 26.7.2018: Fortsättningsvis kraftiga blomningar av blågrönalger i Södra och Sydvästra Finlands havsområden samt i insjöarna
Vatten > Riksomfattande algöversikt 26.7.2018: Fortsättningsvis kraftiga blomningar av blågrönalger i Södra och Sydvästra Finlands havsområden samt i insjöarna
Miljöministeriet inleder ett stödprogram för träbyggande: den första omgången är inriktad på projekt som främjar digitaliseringen
Pressmeddelande | Publicerad: 24.7.2018

Målet med det stödprogram som ska ingå i programmet för träbyggande är att stimulera användningen av trä i byggandet. Under den första ansökningsomgången kan stöd sökas av projekt som tillhandahåller ......

Byggande > Miljöministeriet inleder ett stödprogram för träbyggande: den första omgången är inriktad på projekt som främjar digitaliseringen

Första Föregående
5
6
7
8
9