Första Föregående
1
2
3
4
5
6
...
10
Nästa Sista

Intresserad av att ordna ett evenemang under de europeiska kulturmiljödagarna?
Nyhet | Publicerad: 11.11.2019

De europeiska kulturmiljödagarna ordnas nästa år under temat Plats för lärande. Arbetsgruppen för kulturmiljödagarna, som tillsatts av miljöministeriet, letar nu efter föreningar, museer och andra akt......

Livsmiljön och planläggning > Intresserad av att ordna ett evenemang under de europeiska kulturmiljödagarna?
Möte om företagsverksamhet och biologisk mångfald inleds i Madrid
Pressmeddelande | Publicerad: 7.11.2019

Den 7–8 november ordnas mötet European Business and Nature, som handlar om företagsverksamhet och biologisk mångfald. Under mötet behandlas företagens synpunkter inför beredningen av de nya internatio......

Natur > Möte om företagsverksamhet och biologisk mångfald inleds i Madrid
Utvinningsavfall
Innehållssidå | Publicerad: 21.8.2013

I samband med utvinning uppkommer ytjord, lösjord, gråberg och anrikningssand som klassificeras som utvinningsavfall när de inte längre används. År 2017 utgjorde utvinningsavfallet ca 76 procent...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Avfallshantering – vem ansvarar för och ordnar den? > Utvinningsavfall
Nytt understöd för äldreanpassning av ARA-bostäder – ett utkast till förordning sänds på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 6.11.2019

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en förordning som innehåller bestämmelser om understöd för reparation av statligt stödda ARA-bostäder så att bostäderna anpassas för äldre. Unders......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Nytt understöd för äldreanpassning av ARA-bostäder – ett utkast till förordning sänds på remiss
Byggande > Nytt understöd för äldreanpassning av ARA-bostäder – ett utkast till förordning sänds på remiss
Regionalt hotade arter
Innehållssidå | Publicerad: 5.11.2019

Den regionala hotbedömningen granskar regionala statusen för arter som har klassificerats som nära hotade (NT) och livskraftiga (LC) i den nationella hotbedömningen. Den senaste regionala hotbedömning...

Natur > Arter > Hotade arter > Rödlistan över finska arter 2019 > Regionalt hotade arter
Hotade arter efter livsmiljö
Innehållssidå | Publicerad: 5.11.2019

Hotade arter efter livsmiljö Rödlistan över finska arter från 2019 åskådliggör att majoriteten av de hotade arterna främst lever i skogar (31,2%), liksom odlingslandskap och andra miljöer ändrad...

Natur > Arter > Hotade arter > Rödlistan över finska arter 2019 > Hotade arter efter livsmiljö
Ändringar av status i rödlistan
Innehållssidå | Publicerad: 4.11.2019

Att jämföra resultaten från olika redovisningar är inte en otvetydig process, eftersom omfattningen av granskningarna varierar, och kunskapen om de olika arterna har förbättrats. Dessutom har riktlin...

Natur > Arter > Hotade arter > Rödlistan över finska arter 2019 > Ändringar av status i rödlistan
Skarvarbetsgruppen föreslår ökat regionalt samarbete och effektivare handläggning av dispens
Pressmeddelande | Publicerad: 31.10.2019

Den arbetsgrupp som har dryftat frågan om begränsning av de skador som skarven orsakar har överlämnat sitt förslag till en nationell skarvstrategi och tillhörande åtgärdsplan till miljöministeriet. Ar......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Arter > Fridlysta arter > Skarvarbetsgruppen föreslår ökat regionalt samarbete och effektivare handläggning av dispens
Natur > Arter > Skarvarbetsgruppen föreslår ökat regionalt samarbete och effektivare handläggning av dispens
Natur > Skarvarbetsgruppen föreslår ökat regionalt samarbete och effektivare handläggning av dispens
Aktuellt fluorerade växthusgaser
Innehållssidå | Publicerad: 28.10.2019

1.1.2020 ska användning av F-gaser med GWP på minst 2500 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 t CO 2 ekv. eller mer vara förbjuden. Det gäller inte regenererade......

Klimat och luft > Utsläppen av växthusgaser – uppföljning och rapportering > Finlands inventeringssystem för utsläpp av växthusgaser > Fluorerade växthusgaser > Aktuellt fluorerade växthusgaser
Ett utkast till förordning om energiunderstöd för bostadsbyggnader sänds på remiss
Pressmeddelande | Publicerad: 25.10.2019

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till förordning om energiunderstöd för bostadsbyggnader. Understöd kan enligt förslaget beviljas för renoveringsprojekt som förbättrar bostadsbyggnader......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Ett utkast till förordning om energiunderstöd för bostadsbyggnader sänds på remiss
Byggande > Ett utkast till förordning om energiunderstöd för bostadsbyggnader sänds på remiss
Uppsummering av resultaten från rödlistan 2019
Innehållssidå | Publicerad: 25.10.2019

Sammanfattning av Rödlistan 2019 IUCN-klassificering och fördelning av finska arter i IUCN-kategorier       Definitioner av de kategorier som anv...

Natur > Arter > Hotade arter > Rödlistan över finska arter 2019 > Uppsummering av resultaten från rödlistan 2019
Kotka stadspark fick hedersomnämnande i europeisk tävling för landskapsprojekt
Pressmeddelande | Publicerad: 23.10.2019

Nationalstadsparken i Kotka har belönats med ett hedersomnämnande i tävlingen om Europarådets landskapspris. Stadsparken är en imponerande kombination av de bästa utvalda delarna av parker, vattendrag......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Kotka stadspark fick hedersomnämnande i europeisk tävling för landskapsprojekt
Natur > Kotka stadspark fick hedersomnämnande i europeisk tävling för landskapsprojekt
Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2020 kan sökas från den 21 oktober 2019
Nyhet | Publicerad: 21.10.2019

Statsunderstöd för 2020 inom miljöministeriets förvaltningsområde kan sökas 21.10–2.12.2019. Understöden beviljas efter prövning. Vid beviljandet bedöms hur den verksamhet eller det projekt som ansöke......

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2020 kan sökas från den 21 oktober 2019
Vraket av mudderverket Veli sanerat utanför Hangö
Nyhet | Publicerad: 21.10.2019

Marinen har tillsammans med Finlands miljöcentral utfört en vraksaneringsoperation utanför Hangö. All olja kunde avlägsnats från mudderverket Veli som sjönk utanför Hangö 1987....

Hav > Vraket av mudderverket Veli sanerat utanför Hangö
Brymsören
Innehållssidå | Publicerad: 17.10.2019

Kod FI0800141 Kommun Nykarleby Areal 21 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands milj......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Brymsören
Gamla kastet
Innehållssidå | Publicerad: 17.10.2019

Kod FI0800093 Kommun Vörå Areal 39 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands miljöcent......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Gamla kastet
Kalapää träsk
Innehållssidå | Publicerad: 17.10.2019

Kod FI0800066 Kommun Vörå Areal 102 ha Områdestyp SPA Området på kartan Finlands miljöcen......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Kalapää träsk
Kalomskogen
Innehållssidå | Publicerad: 17.10.2019

Kod FI0800107 Kommun Vörå Areal 66 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands miljöcent......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Kalomskogen
Lappo åmynning-Bådaviken
Innehållssidå | Publicerad: 17.10.2019

Kod FI0800064 Kommun Nykarleby Areal 610 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan Finlands......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Lappo åmynning-Bådaviken
Lågpelt
Innehållssidå | Publicerad: 17.10.2019

Kod FI0800086 Kommun Vörå Areal 21 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands miljöc......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Lågpelt

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
...
10
Nästa Sista