Första Föregående
4
5
6
7
8
9
10
Nästa Sista

Hotbedömningen av naturtyper 2018
Innehållssidå | Publicerad: 9.1.2019

Foto: Riku Lumiaro En hotbedömning av naturtyper har gjorts för andra gången i Finland. Cirka hälften (48 %) av knappt 400 naturtyper bedömdes vara hotade i hela landet. I Södra Finland är a...

Natur > Naturtyper > Hotbedömningen av Finlands naturtyper > Hotbedömningen av naturtyper 2018
Hotbedömningen av Finlands naturtyper 2018: Naturtypernas tillstånd fortsätter att försämras
Pressmeddelande | Publicerad: 18.12.2018

En hotbedömning av naturtyper har gjorts för andra gången i Finland. Cirka hälften (48 %) av knappt 400 naturtyper bedömdes vara hotade i hela landet. I Södra Finland är andelen hotade naturtyper tydl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hotbedömningen av Finlands naturtyper 2018: Naturtypernas tillstånd fortsätter att försämras
Natur > Hotbedömningen av Finlands naturtyper 2018: Naturtypernas tillstånd fortsätter att försämras
etusivu_julkaisuja_sv
Innehållssidå | Publicerad: 17.12.2018

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämn......

etusivu_julkaisuja_sv
Ny information om hushållens avfallsmängder och återvinningsiver
Pressmeddelande | Publicerad: 13.12.2018

Finlands miljöcentral har utrett mängden hushållsavfall och dess återvinningsgrad i 13 kommunregioner (kuntaseutu). Detta är första gången man utfört en så omfattande och enhetlig utredning gällande h......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Ny information om hushållens avfallsmängder och återvinningsiver
Konsumtion och produktion > Ny information om hushållens avfallsmängder och återvinningsiver
Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning
Nyhet | Publicerad: 13.12.2018

En ny vetenskaplig referentgranskad rapport om Östersjöns tillstånd har utkommit. Den innehåller forskningsdata om bl.a. plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av m......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Hurdant är Östersjöns tillstånd > Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning
Hav > Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning
Kartor och statistik > Ytterligare åtgärder behövs för en bättre havsmiljö, visar ny bedömning
Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
Pressmeddelande | Publicerad: 5.12.2018

Statsrådet har i dag fattat ett beslut om komplettering av nätverket Natura 2000 och uppdatering av de uppgifter om Naturaområdena som har en naturvetenskaplig karaktär. Nätverket utvidgas med områden......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Livsmiljön och planläggning > Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
Natur > Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts
Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga
Pressmeddelande | Publicerad: 4.12.2018

Sjöarnas isläge är fortfarande svagt eller varierande i hela landet. I södra och mellersta Finland saknas ett istäcke på många håll eller det är för svagt för att mätas. Ställvis är vattenståndet i sj......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga
Vatten > Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga
MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Pressmeddelande | Publicerad: 29.11.2018

Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv r......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Byggande > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Livsmiljön och planläggning > MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt
Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 29.11.2018

De ansökningshandlingar som gäller miljötillstånd och tillstånd enligt vattenlagen bör i fortsättningen i första hand lämnas in till myndigheterna på elektronisk väg, antingen per e-post eller via ett......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd
Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Pressmeddelande | Publicerad: 29.11.2018

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag som möjliggör samtidig behandling av vissa miljörelaterade tillstånd. I modellen med ett enda serviceställe kan den som ansöker om tillstånd på en och sam......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Livsmiljön och planläggning > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Natur > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd
Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren
Pressmeddelande | Publicerad: 28.11.2018

I Sydvästra, Västra och Mellersta Finland är det skäl att bedöma behovet av att reglera vattenbruk i privata hushåll, eftersom den torra perioden ännu pågår och grundvattenmagasinen hinner knappast in......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren
Byggande > Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren
Konsumtion och produktion > Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren
Vatten > Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren
Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
Publicerad: 16.8.2018

Beskrivning av projektet Remeo Oy planerar att koncentrera avfallshanteringen till östra sidan av förbränningsanläggningen på Långmossebergen i Vanda. En mekanisk anläggning för avfallssortering...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Remeo Ab:s återvinningsanläggning, Vanda
Klimatavtal mellan bilbranschen i Finland och staten undertecknat
Pressmeddelande | Publicerad: 22.11.2018

Bilbranschen, kommunikationsministeriet och miljöministeriet har den 22 november 2018 ingått ett frivilligt klimatavtal. Syftet med avtalet är att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Det Green de......

Klimat och luft > Klimatavtal mellan bilbranschen i Finland och staten undertecknat
Regeringen lägger fram lagförslag om en dataplattform för avfall och biflöden som ska främja cirkulär ekonomi
Pressmeddelande | Publicerad: 22.11.2018

Statsrådet godkände i dag en proposition som gäller en dataplattform för avfall och biflöden. I plattformen ska yrkesaktörer kunna söka efter och erbjuda avfall och biflöden från produktionen samt tjä......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Regeringen lägger fram lagförslag om en dataplattform för avfall och biflöden som ska främja cirkulär ekonomi
Konsumtion och produktion > Regeringen lägger fram lagförslag om en dataplattform för avfall och biflöden som ska främja cirkulär ekonomi
De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Pressmeddelande | Publicerad: 19.11.2018

De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö har för första gången sammanställts på en karta. En ny studie, inklusive en karta över naturvärden, bygger på 140 000 observationer som......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Hav > Havsforskning > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Hav > Havsskydd och havsvård > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Kartor och statistik > De främsta mångfaldsområdena i Finlands marina undervattensmiljö första gången på en karta
Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara
Pressmeddelande | Publicerad: 14.11.2018

Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november. Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för för......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara
Grundvattenområden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 13.11.2018

Avgränsning och klassificering av grundvattenområden år 2018 och 2019 Grundvattenområdena i NTM-centralen i Södra Österbottens område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- o......

Vatten > Vattenskydd > Skydd av grundvatten > Grundvatten i Finland > Grundvattenområden - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Världens länder försöker finna lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – FN:s biodiversitetsmöte inleds i Egypten
Pressmeddelande | Publicerad: 13.11.2018

Den 17–29 november möts representanter för mer än 190 länder i Sharm El-Sheikh i Egypten vid den 14:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald. Det övergripande målet för mötet i Egy......

Natur > Världens länder försöker finna lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – FN:s biodiversitetsmöte inleds i Egypten
Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda
Publicerad: 13.11.2018

Beskrivning av projektet Vanda Energis avfallskraftverk stod klart år 2014 och nu planerar Vanda Energi en utbyggnad av avfallskraftverket. Utbyggnaden är på samma tomt som den nuvarande anläggn...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Utvidgning av Vanda Energi Ab:s avfallskraftverket, Vanda
Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Pressmeddelande | Publicerad: 9.11.2018

Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor den 19 november 2018 från Tölö i Helsingfors till Helsingfors universitetets campus i Vik på adressen Ladugårdsbågen 11. I Vik kommer Finlands miljöcentr......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Byggande > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Hav > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Klimat och luft > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Konsumtion och produktion > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Livsmiljön och planläggning > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Natur > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik
Vatten > Finlands miljöcentral flyttar sitt huvudkontor till campuset i Vik

Första Föregående
4
5
6
7
8
9
10
Nästa Sista