Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Nästa Sista

Lunden vid Vähäjärvi och rikkärr i Ruotsalo
Innehållssidå | Publicerad: 26.9.2019

Kod FI1000028 Kommun Karleby Areal 81 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands miljöc......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Lunden vid Vähäjärvi och rikkärr i Ruotsalo
Närpes skärgård
Innehållssidå | Publicerad: 26.9.2019

Kod FI0800135 Kommun Korsnäs, Närpes Areal 11828 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Närpes skärgård
Skog vid Norrfjärden
Innehållssidå | Publicerad: 26.9.2019

Kod FI0800154 Kommun Kristinestad Areal 82 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands m......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Skog vid Norrfjärden
Tegelbruksbacken
Innehållssidå | Publicerad: 26.9.2019

Kod FI0800140 Kommun Kristinestad Areal 47 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands m......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Tegelbruksbacken
Degermossen
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Kod FI0800019 Kommun Korsnäs Areal 508 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finlands miljö......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Degermossen
Eteläneva-Viitasalonneva-Seljäsenneva
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Kod FI1000026 Kommun Kannus, Karleby Areal 2506 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finla......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Eteläneva-Viitasalonneva-Seljäsenneva
Hinjärvi
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Kod FI0800059 Kommun Korsnäs, Närpes Areal 420 ha Områdestyp SAC och SPA Området på kartan ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Hinjärvi
Karleby skärgård
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Kod FI1000033 Kommun Karleby Areal 14699 ha Områdestyp SPA Området på kartan Finlands mil......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Karleby skärgård
Kotkanneva och skogarna i Pikku-Koppelo
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Kod FI1000034 Kommun Halsua, Karleby Areal 3305 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finla......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Kotkanneva och skogarna i Pikku-Koppelo
Kristinestads skärgård
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Kod FI0800134 Kommun Kaskö, Kristinestad, Närpes Areal 8059 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kar......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Kristinestads skärgård
Kvarkens skärgård
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Kod FI0800130 Kommun Korsnäs, Malax, Korsholm, Nykarleby, Vasa, Vörå Areal 128162 ha Områdestyp SAC/SPA ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Kvarkens skärgård
Larsmo skärgård
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Kod FI0800132 Kommun Karleby, Larsmo, Jakobstad Areal 14460 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kar......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Larsmo skärgård
Lähdeneva
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Koodi FI1000036 Kommun Karleby, Brahestad Areal 246 ha Områdestyp SAC/SPA Området på kartan ......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Lähdeneva
Ristimossen
Innehållssidå | Publicerad: 25.9.2019

Kod FI1000029 Kommun Kronoby, Karleby Areal 272 ha Områdestyp SAC Området på kartan Finla......

Natur > Skyddsområden > Natura 2000 -områden > Ristimossen
Naturskyddsområden inrättas på statlig mark som reserverats för skyddsändamål i norra Lappland
Pressmeddelande | Publicerad: 23.9.2019

I norra Lappland kommer det att inrättas nya naturskyddsområden på statsägd mark. De områden som enligt planerna ska bli skyddsområden har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Miljöminis......

Natur > Naturskyddsområden inrättas på statlig mark som reserverats för skyddsändamål i norra Lappland
Miljöministeriet utreder en eventuell utvidgning av MBT-avtalsförfarandet till regionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio
Pressmeddelande | Publicerad: 19.9.2019

Miljöministeriet har inlett en utredning om hur förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) kunde utvidgas till stadsregionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio. Arkitekten Matti Vat......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Miljöministeriet utreder en eventuell utvidgning av MBT-avtalsförfarandet till regionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio
Livsmiljön och planläggning > Miljöministeriet utreder en eventuell utvidgning av MBT-avtalsförfarandet till regionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio
Arbetsgrupp: Sortering och separat insamling av avfall bör börja gälla betydligt fler fastigheter
Pressmeddelande | Publicerad: 16.9.2019

Den arbetsgrupp som behandlat frågor som rör revideringen av avfallslagen föreslår att den separata insamlingen av bioavfall och förpackningsavfall (plast-, kartong-, metall- och glasförpackningar) sk......

Konsumtion och produktion > Arbetsgrupp: Sortering och separat insamling av avfall bör börja gälla betydligt fler fastigheter
Bildande av producentsammanslutning
Innehållssidå | Publicerad: 16.9.2019

Vem kan bilda en producentsammanslutning Producenter kan gemensamt bilda en producentsammanslutning för att ta hand om de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna. Om det bland dem som bildar ...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Bildande av producentsammanslutning
Förpackningar
Innehållssidå | Publicerad: 17.9.2019

Producentansvaret gäller de företag som förpackar produkter eller importerar förpackade produkter och har en omsättning på minst en miljon euro. Nästan alla produkter som har importerats till den ...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Förpackningar
Däck
Innehållssidå | Publicerad: 17.9.2019

Producentansvar för kasserade däck gäller däck till motordrivna anordningar som är avsedda för färd på marken (gäller inte däck till flygplan). Producentansvaret omfattar däck till person-, paket-...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Däck

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
8
...
10
Nästa Sista