Gå till innehållet


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9

Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Pressmeddelande | Publicerad: 27.2.2020

Identifieringen av värdefulla områden i havsmiljön är viktig med tanke på ett effektivt skydd och en hållbar användning av havsområdena. Information om 87 ekologiskt betydelsefulla marina undervattens......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Kartor och statistik > Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Natur > Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade
Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Pressmeddelande | Publicerad: 19.2.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 470 000 euro som ersättning för skador som förorsakades av fridlysta djur 2018. Merparten av ersättningarna......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Arter > Fridlysta arter > Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Natur > Arter > Fridlysta arter > Skador förorsakade av fridlysta arter > Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Natur > Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas
Naturpanelen blir en oberoende forskarpanel som främjar den biologiska mångfalden – nu ska medlemmar nomineras
Pressmeddelande | Publicerad: 17.2.2020

Naturpanelens verksamhet kommer att förtydligas genom att panelens uppgifter fördelas på två grupper: Finlands naturpanel och den nationella IPBES-arbetsgruppen. Finlands naturpanel blir en oberoende ......

Natur > Naturpanelen blir en oberoende forskarpanel som främjar den biologiska mångfalden – nu ska medlemmar nomineras
Grundvattnens kvantitativa och kemiska status – Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Innehållssidå | Publicerad: 14.2.2020

På NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde (landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten) finns för tillfället sammanlagt 430 klassificerade grundvattenområden. Fö......

Vatten > Grundvattnens status > Grundvattnens kvantitativa och kemiska status – Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten
Betydande köp av myrmark som är viktig för den biologiska mångfalden – 700 hektar börjar skyddas inom ramen för Helmi-programmet
Pressmeddelande | Publicerad: 13.2.2020

Miljöministeriet, NTM-centralen i Mellersta Finland och Vapo Oy har ingått ett avtal om en betydande fastighetsaffär som innebär att finska staten köper ca 700 hektar myrområden med betydande naturvär......

Natur > Betydande köp av myrmark som är viktig för den biologiska mångfalden – 700 hektar börjar skyddas inom ramen för Helmi-programmet
Ett nytt system för utsläppsberäkning till alla kommuner i Finland – utsläppen har minskat i genomsnitt med 15 procent från år 2005
Pressmeddelande | Publicerad: 10.2.2020

Klimatutsläppen har minskat i nästan alla kommuner i Finland sedan år 2005. I genomsnitt ligger minskningen på 15 procent. Kommunernas utsläpp har minskat betydligt tack vare minskade utsläpp från elp......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Ett nytt system för utsläppsberäkning till alla kommuner i Finland – utsläppen har minskat i genomsnitt med 15 procent från år 2005
Konsumtion och produktion > Ett nytt system för utsläppsberäkning till alla kommuner i Finland – utsläppen har minskat i genomsnitt med 15 procent från år 2005
Green deal-avtalet mellan RAKLI ry och miljöministeriet främjar hållbar rivning
Pressmeddelande | Publicerad: 7.2.2020

Miljöministeriet och RAKLI ry har i dag ingått ett Green deal-avtal för att främja materialeffektivitet i samband med rivning. Det huvudsakliga målet är att öka återanvändningen och återvinningen av r......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Green deal-avtalet mellan RAKLI ry och miljöministeriet främjar hållbar rivning
Konsumtion och produktion > Green deal-avtalet mellan RAKLI ry och miljöministeriet främjar hållbar rivning
Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Pressmeddelande | Publicerad: 7.2.2020

Under den tredje ansökningsomgången för miljöministeriets stödprogram för tillväxt och utveckling med trä beviljades sammanlagt ca 500 000 euro i understöd för projekt som främjar träbyggande och cirk......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Byggande > Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall
Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
Nyhet | Publicerad: 6.2.2020

Vid miljöministeriet pågår en tidsbegränsad statlig stödordning vars mål är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Statsunderstö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
Konsumtion och produktion > Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
EU:s nya dricksvattendirektiv förbättrar säkerheten i fråga om hushållsvatten
Pressmeddelande | Publicerad: 5.2.2020

EU-ländernas ambassadörer godkände i dag en politisk överenskommelse om innehållet i det nya dricksvattendirektivet. Syftet med det nya dricksvattendirektivet är att trygga hushållsvatten av allt högr......

Vatten > EU:s nya dricksvattendirektiv förbättrar säkerheten i fråga om hushållsvatten
Minister Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte i Luleå – Finland axlar ordförandeskapet i miljöarbetsgruppen
Pressmeddelande | Publicerad: 5.2.2020

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte som ordnas i Luleå i Sverige onsdagen den 5 februari. I samband med mötet övertar Finland ordförandeskapet i miljöarbetsgru......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Klimat och luft > Minister Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte i Luleå – Finland axlar ordförandeskapet i miljöarbetsgruppen
Natur > Minister Mikkonen deltar i Barents miljöministermöte i Luleå – Finland axlar ordförandeskapet i miljöarbetsgruppen
Teppo Lehtinen utnämnd till överdirektörstjänst vid miljöministeriet
Pressmeddelande | Publicerad: 30.1.2020

Statsrådet har utnämnt Teppo Lehtinen till en tjänst som överdirektör vid miljöministeriet för tiden 1.2.2020–31.1.2025. Överdirektören är chef för ministeriets avdelning för den byggda miljön....

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Teppo Lehtinen utnämnd till överdirektörstjänst vid miljöministeriet
Byggande > Teppo Lehtinen utnämnd till överdirektörstjänst vid miljöministeriet
Unga vill se robusta internationella mål för biologisk mångfald och en tydlig plan för hur de ska uppnås
Pressmeddelande | Publicerad: 27.1.2020

Unga vill att det i år sätts upp robusta internationella mål för biologisk mångfald och utarbetas en tydlig plan för hur målen ska uppnås. De unga betonar vikten av att man i målen beaktar företagens ......

Natur > Unga vill se robusta internationella mål för biologisk mångfald och en tydlig plan för hur de ska uppnås
Nu bereds långsiktiga mål för livsmiljöprogrammet Helmi – en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts
Pressmeddelande | Publicerad: 24.1.2020

Miljöministeriet har i dag tillsatt ett projekt för att bereda innehållet i och målen för livsmiljöprogrammet Helmi fram till 2030. Programmet, som inletts av miljöministeriet, är ett viktigt verktyg ......

Natur > Nu bereds långsiktiga mål för livsmiljöprogrammet Helmi – en brett sammansatt styrgrupp och arbetsgrupp har tillsatts
Revideringen av naturvårdslagstiftningen inleds med ett samråd med allmänheten
Pressmeddelande | Publicerad: 24.1.2020

Revideringen av naturvårdslagstiftningen har nu inletts. I det inledande skedet ordnas ett samråd där allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter. Inom ramen för projektet revideras naturvårdsla......

Natur > Revideringen av naturvårdslagstiftningen inleds med ett samråd med allmänheten
Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Pressmeddelande | Publicerad: 23.1.2020

Miljöministeriet ber om kommentarer till ett utkast till långsiktig renoveringsstrategi. Strategin ska underlätta frivillig och kostnadseffektiv renovering av byggnadsbeståndet så att det uppnår en hö......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Byggnadens energi- och ekoeffektivitet > Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Byggande > Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Byggande > Reparationsinformation > Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda
Unga tar fram rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som fastställs senare i år
Pressmeddelande | Publicerad: 21.1.2020

Fredagen den 24 januari ordnar Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och miljöministeriet en workshop för unga kring temat biologisk mångfald. Under workshoppen får deltagarna ta fram egna rekommendationer m......

Natur > Unga tar fram rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som fastställs senare i år
Nu inleds ett samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026
Pressmeddelande | Publicerad: 20.1.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om synpunkter på förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026. Samrådet pågår 20.1–2......

Hav > Nu inleds ett samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026
Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin
Nyhet | Publicerad: 17.1.2020

Emma Terämä från SYKE har från och med den 7 januari 2020 utnämnts för att leda beredningen av den nationella stadsstrategin vid finansministeriet. I regeringsprogrammet har man kommit överens om att ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin
Livsmiljön och planläggning > Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin
Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2020

Miljöministeriet har slutfört sin utredning om möjligheten att tillämpa förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) inom stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis. Utredaren M......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis
Livsmiljön och planläggning > Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9