Gå till innehållet


Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9

Nu inleds ett samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026
Pressmeddelande | Publicerad: 20.1.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om synpunkter på förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026. Samrådet pågår 20.1–2......

Hav > Nu inleds ett samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026
Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin
Nyhet | Publicerad: 17.1.2020

Emma Terämä från SYKE har från och med den 7 januari 2020 utnämnts för att leda beredningen av den nationella stadsstrategin vid finansministeriet. I regeringsprogrammet har man kommit överens om att ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin
Livsmiljön och planläggning > Emma Terämä ska leda beredningen av den nationella stadsstrategin
Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis
Pressmeddelande | Publicerad: 17.1.2020

Miljöministeriet har slutfört sin utredning om möjligheten att tillämpa förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) inom stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis. Utredaren M......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis
Livsmiljön och planläggning > Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis
Samråd med intressegrupper ger underlag för beredningen av utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken
Pressmeddelande | Publicerad: 14.1.2020

Det ska utarbetas ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken i Finland för åren 2021–2028. Som underlag för beredningen genomförs en webbenkät som ska klarlägga intressegruppernas syn på styrkor, sva......

Boende > Samråd med intressegrupper ger underlag för beredningen av utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken
Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
Pressmeddelande | Publicerad: 2.1.2020

Från ingången av 2020 kan man ansöka om understöd för kostnader som föranleds av undersökningar av skicket och planering av grundliga förbättringar i bostäder och bostadsbyggnader med inomhusluftprobl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
Byggande > Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem
Peab Industri Ltd:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
Publicerad: 6.5.2020

Beskrivning av projektet Projektet gäller en tvådelad utvidgning av ett stenmaterialområde intill Mörskomvägen (väg 167) i byn Malmgård i Lovisa stad. I projektområdets västra del (Grus-Malmgård...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Peab Industri Ltd:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa
Grundvattnens status
Innehållssidå | Publicerad: 11.11.2013

I Finland finns det cirka 3900 grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning eller som upprätthåller ett ekosystem som är beroende av grundvatten....

Vatten > Grundvattnens status
Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Pressmeddelande | Publicerad: 19.12.2019

Statsrådet har utfärdat en förordning om energiunderstöd för bostadshus. Understöd kan beviljas för reparationsprojekt som leder till att energiprestandan i bostadshus förbättras. Sammanlagt 20 miljon......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Byggande > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
Jul 2019 ymparisto.fi
Innehållssidå | Publicerad: 18.12.2019

...

Jul 2019 ymparisto.fi
För att förbättra grundvattnens status behövs vattenvårdsförvaltning
Pressmeddelande | Publicerad: 17.12.2019

I Finland finns det cirka 3900 grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning eller som upprätthåller ett ekosystem som är beroende av grundvatten. ......

Vatten > För att förbättra grundvattnens status behövs vattenvårdsförvaltning
Naturvårdslagstiftningen ses över – brett sammansatta grupper har tillsatts med uppdrag att följa upp och främja reformen
Pressmeddelande | Publicerad: 17.12.2019

Miljöministeriet ska se över naturvårdslagstiftningen. Inom ramen för projektet ska naturvårdslagen (1096/1996) och naturvårdsförordningen (160/1997) revideras samt en ny lag om förfarandet för ersätt......

Natur > Naturvårdslagstiftningen ses över – brett sammansatta grupper har tillsatts med uppdrag att följa upp och främja reformen
Motstridig stämning när klimatmötet i Madrid avslutades
Pressmeddelande | Publicerad: 16.12.2019

Klimatmötet i Madrid avslutades på söndag eftermiddag i motstridig stämning. Förhandlingarna om reglerna för marknadsmekanismerna, som var det huvudsakliga temat för klimatmötet, avslutades med ett pr......

Klimat och luft > Motstridig stämning när klimatmötet i Madrid avslutades
Informationssystem
Innehållssidå | Publicerad: 8.1.2018

Kartor och statistik > Informationssystem
Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur
Nyhet | Publicerad: 10.12.2019

Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2019, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 24......

Natur > Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur
Frivillig anmälan och bokföring av lager av äldre CITES-trädarter
Innehållssidå | Publicerad: 28.11.2019

Äldre lager av CITES-trädarter I vissa EU-länder inventeras och registreras lagren av CITES-träd, och färdiga produkter (lagret av trävara som har anskaffats innan arten reglerades, sk. pre...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta (CITES) > Växter och CITES > CITES-trädarter > Ändringar i CITES-regleringen som berör trädarter 2019 > Frivillig anmälan och bokföring av lager av äldre CITES-trädarter
Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen
Pressmeddelande | Publicerad: 9.12.2019

Barn tycker om grönsaker, frukt och bär som de själva odlat och tillrett. Daghem kan minska matsvinnet genom långsiktigt samarbete och planering. Barnen kan få mer kontakt med naturen genom långa utfl......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Konsumtion och produktion > Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen
Natur > Mer grönsaker och kontakt med naturen, mindre matsvinn – en ny verksamhetsmodell för daghemmen
Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland
Nyhet | Publicerad: 9.12.2019

I Ryssland har det inrättats två nya naturskyddsområden nära gränsen mot Finland. På halvön Zaonezje i Karelen har det inrättats ett naturminnesmärke och i Archangelsk ett större skyddsområde. Finländ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Natur > Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland
Natur > Skyddsområden > Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland
Ändringar i CITES-regleringen som berör trädarter 2019
Innehållssidå | Publicerad: 26.11.2019

AKtUellt Det antogs nya regleringar av CITES-trädarterna som antogs vid CITES-partsmötet (COP 18), men trädde i kraft först 28.8.2020. Se nedan: Nya regleringar ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Tillstånd, anmälningar och registrering > Internationell och EU-intern handel med hotade arter och de tillstånd som krävs för detta (CITES) > Växter och CITES > CITES-trädarter > Ändringar i CITES-regleringen som berör trädarter 2019
Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Pressmeddelande | Publicerad: 5.12.2019

Miljöministeriet tillsätter ett projekt för att börja bereda det nationella genomförandet av det så kallade direktivet om engångsplast*. Direktivet förutsätter olika åtgärder beroende på produktgrupp:......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Konsumtion och produktion > Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast
Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen
Pressmeddelande | Publicerad: 5.12.2019

Finland får ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi. Målet är att skapa en ny ekonomi som baserar sig på cirkulär ekonomi. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som f......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Byggande > Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen
Konsumtion och produktion > Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
5
6
7
8
9