Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Teman
Innehållssidå | Publicerad: 23-08-2018

Återvinningsbara näringsämnen från många olika källor En näringsneutral kommun – projektet reder ut möjligheter till återvinning av näringsämnen enligt olika teman och enligt pilotkommunernas eg...

En näringsneutral kommun > > Teman
En näringsneutral kommun
Innehållssidå | Publicerad: 23-08-2018

RANKU 3 - projektet har avslutat. Dessa sidor kommer inte längre att uppdateras. Kontakta oss om du vill ha mer information om projektet: anni.karhunen @ ely-keskus.fi...

En näringsneutral kommun
Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo
Innehållssidå | Publicerad: 21-12-2015

Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområdet för åren 2022-2027 Ett förslag till en plan för hantering av översvämningsrisker för Åbo kustområde 2022–2027 har utarbet......

Vatten > Flöden och översvämningar > Hantering av översvämningsrisker > Planering av hanteringen av översvämningsrisker > Planer för hantering av översvämningsrisker > Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo
Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 12-11-2013

Påverka vattnen!   Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras av förvaltningsplanerna ...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Egentliga Finland och Satakunta
Åtgärdsprogram
Innehållssidå | Publicerad: 12-11-2013

Förslag till åtgärdsprogram för vattenvården i Egentliga Finland och Satakunta 2022-2027 Samrådet om förslagen till vattenförvaltningsplaner, åtgärdsplanen för havvården o...

Vatten > Vattenskydd > Vattenvårdsplanering och samarbete > Vattenvården i NTM-centralerna > Egentliga Finland och Satakunta > Åtgärdsprogram
Utbyggnad av vindkraft - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 10-02-2014

I enlighet med de riksomfattande målen för markanvändning håller landskapen på att bereda etapplandskapsplaner för vindkraften. Målet med klimat- och energistrategierna på landskapsnivå är att må......

Livsmiljön och planläggning > Livsmiljön > Utbyggnad av vindkraft > Utbyggnad av vindkraft - Egentliga Finland och Satakunta
Samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2014

Tätorterna växer, samhällsstrukturen splittras Även i Sydvästra Finland består den rådande utvecklingen av att bosättningen koncentrerar sig till tätortsregionerna. Tätorterna har blivit större,......

Livsmiljön och planläggning > Samhällsstrukturen > Samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta
Trafik - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2014

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland behandlar de trafikrelaterade miljöperspektiven både när man styr markanvändning och planläggning och när man planerar och bygger trafiksys......

Livsmiljön och planläggning > Samhällsstrukturen > Trafik > Trafik - Egentliga Finland och Satakunta
Multifunktionell planering
Innehållssidå | Publicerad: 29-01-2014

Målet är en multifunktionell samordning Syftet med multifunktionell planering av strandområden (integrerad översiktsplanering) är att utveckla nya planeringsförfaranden, där man kombinerar m...

Multifunktionell planering
Pilotprojekt om kustplanering
Innehållssidå | Publicerad: 29-01-2014

Inom VELHO-projektet genomförs olika pilotförsök för vinter- och sommarklippning och nyttjande av vass. I pilotförsöken samlar man in kunskap om hur skörd av vass och nyttjandekedjan kan genomföra...

Pilotprojekt om kustplanering
Stöd för vassbärgning
Innehållssidå | Publicerad: 29-01-2014

Ett av syftena med VELHO-projektet är att bereda ett nytt miljöstöd för skörd och utnyttjande av vass för jordbrukets följande programperiod. Stödet skulle beviljas för områden som anvisats i ELY-...

Stöd för vassbärgning
Utnyttjande av vass
Innehållssidå | Publicerad: 29-01-2014

Sjövass är utmärkt som byggnadsmaterial och bioenergikälla. Utnyttjande av vass är ännu på försöksstadiet i Finland. I Mellaneuropa och de baltiska länderna har man däremot inte brutit traditionen...

Utnyttjande av vass
Verksamhetsområden
Innehållssidå | Publicerad: 29-01-2014

Inom VELHO-projektet utarbetas översiktsplaner för kustområdena i Oukkulanlahti, Masku, Virmoviken i Virmo samt för strandzonen mellan Euraåminne och Luvia. Förutom de egentliga planeringsom...

Verksamhetsområden
Internationellt samarbete
Innehållssidå | Publicerad: 30-01-2014

VASEMMALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - määrittele tar...

Internationellt samarbete
Aktuellt om kustområdesplanering
Innehållssidå | Publicerad: 29-01-2014

Du hittar mer information om delområdens aktuella ärrenden på finska Ajankohtaista ranta-alueiden suunnittelusta ...

Aktuellt om kustområdesplanering

Innehållssidå | Publicerad: 17-06-2014

Sidan finns endast på finska. Ajankohtaista vesienhoidosta ...

> >
Fotografier
Innehållssidå | Publicerad: 14-01-2014

Gotland Natureship projektet hade möten i Gotland 27.–29.4.2011 och här man kan se några fotografier från olika situationer i möten.  KESKITETTY KUVA - liit...

Natureship > Fotografier
Gotland
Innehållssidå | Publicerad: 14-01-2014

RINNAKKAISET KUVAT - liitä kuvat ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikot ja/tai kuvatekstit - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - yhdistele tarvitta......

Natureship > Fotografier > Gotland
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 14-01-2014

Överinspektör Iiro Ikonen Egentliga Finlands ELY-central iiro.ikonen(ät)ely-keskus.fi Telef. +358 295 022 869 KESKITETTY KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvi...

Natureship > Kontaktuppgifter
Nigula fältstation
Innehållssidå | Publicerad: 14-01-2014

RINNAKKAISET KUVAT - liitä kuvat ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikot ja/tai kuvatekstit - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - yhdistele tarvitta......

Natureship > Fotografier > Nigula fältstation

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar