Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Händelser
Innehållssidå | Publicerad: 27-01-2014

31.1.2013  Natureship har slutat. Tack för alla för samarbete! Projekt publikationer och skötselplaner kan laddas från sektion "Publikationer".  23.2.2012 Presentati...

Natureship > Händelser
Objektiver
Innehållssidå | Publicerad: 27-01-2014

Natureships viktigaste aktiviteter Integrerad kustplanering; utvecklandet av GIS-metoder för att välja ut de mest värdefulla kustlandskapsområden med hög biodiversitet på ba...

Natureship > Objektiver
Partners
Innehållssidå | Publicerad: 13-01-2014

Egentliga Finlands ELY-central, huvud partner Egentliga Finlands ELY-central är projektets koordinator och har huvudansvaret för projektet Natureship.  Som huvud partner ell...

Natureship > Partners
Projekt beskrivning
Innehållssidå | Publicerad: 13-01-2014

Projektets bakgrund Projektet ansöktes av Egentliga Finlands ELY-central, som har profilerat sig med synliga miljöprojekt i Finland. Dessa projekt har berört både miljövård och k...

Natureship > Projekt beskrivning
Publikationer
Innehållssidå | Publicerad: 27-01-2014

Publikationer av naturvård Kaupunkiniityt: Elinvoimaa elävästä perinnöstä (Doria publikation service) City meadows: Vitality from a living heritage (Doria publikation service) ...

Natureship > Publikationer
Natureship
Innehållssidå | Publicerad: 13-01-2014

Projektet Natureship har slutat! Projektets målsättningar och huvudprodukter i ett nötskal ...

Natureship
NCC Roads Oy Återvinningsterminalen i Åboregionen - Åbo-Masku-Rusko
Publicerad: 17-07-2015

Miljökonsekvensbedömningsprogrammet Programmet del1 (2,4 Mt), osa2 (3,4 Mt) Kungörelse om bedömningsprogram Blankett för åsikt för bedömningsprogram Bedömningsskri...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > NCC Roads Oy Återvinningsterminalen i Åboregionen - Åbo-Masku-Rusko
Fiskodling - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 26-09-2013

Områdets särdrag I verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) ingår förutom Egentliga Finland även Satakuntas kust vid Bottenhavet. På område......

Vatten > Vattenskydd > Fiskodling > Fiskodling - Egentliga Finland och Satakunta
Vattenskydd inom jordbruket - Egentliga Finland och Satakunta
Innehållssidå | Publicerad: 26-09-2013

De bästa åkrarna i Sydvästra Finland är ofta belägna nära vattendrag. © Anni Karhunen   Sydvästra Finland måste satsa på att minska näringsbelastningen Ett produktivt jor......

Vatten > Vattenskydd > Lantbruket > Vattenskydd inom jordbruket - Egentliga Finland och Satakunta
Lantbruket
Innehållssidå | Publicerad: 26-09-2013

I Finland kommer uppskattningsvis över hälften av näringsurlakningen i vattnen som orsakas av mänsklig verksamhet från jordbruket. Jordbruket är en betydande källa för belastning på åkerdominerade av...

Vatten > Vattenskydd > Lantbruket
Bakgrund
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2013

Eutrofieringen är kraftig vid kusten och i inre skärgården OIKEALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) nii...

Pro Skärgårdshavet > Presentation av programmet > Bakgrund
Kontaktuppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2013

Ta kontakt Adress ELY-centralen i Egentliga Finland Besöksadress: Virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Åbo Postadress: PB 523, 20101 Åbo E-post fornamn.efternamn@ely...

Pro Skärgårdshavet > Kontaktuppgifter
Målen
Innehållssidå | Publicerad: 24-09-2013

OIKEALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai kuvateksti - poista väkäset ( ) niistä tekstikentistä, jotka haluat näkyvän sivulla - määrittele tarv...

Pro Skärgårdshavet > Presentation av programmet > Målen
Organisation
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2013

Under den tredje verksamhetsperioden 2010–2015 är prioriteringsområdet för programmets verksamhet och åtgärder att förbättra vattendragens tillstånd-, och därigenom hoppas man snabbare kunna få ti...

Pro Skärgårdshavet > Presentation av programmet > Organisation
Temagrupper
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2013

Inom programmet Pro Skärgårdshavet verkar temagrupperna Miljömedvetenhet och miljöfostran och Metoder och teknologi samt samarbetsnätverket för miljöforskning YTY. Temagruppernas huvuduppgift är a...

Pro Skärgårdshavet > Aktivitet > Temagrupper
Verksamhet i vattenområden
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2013

Vattenvårdsplanering vattenområdesvis som har beaktat växelverkan och de lokala och regionala aspekterna, har i Sydvästra Finland förverkligats via programmen Pro Skärgårdshavet och Satavesi. P...

Pro Skärgårdshavet > Aktivitet > Verksamhet i vattenområden
Pro Skärgårdshavet
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2013

Pro Skärgårshavet Bild: Sanna Tikander OIKEALLE ASEMOITU KUVA - liitä kuva ja kirjoita tarvittaessa kuvaotsikko ja/tai...

Pro Skärgårdshavet
Aktivitet
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2013

Verksamheten inom Pro Skärgårdshavet består av aktivt samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter, vattenskyddsorganisationer och medborgare.   På en studieresa till Skärgå...

Pro Skärgårdshavet > Aktivitet
Presentation av programmet
Innehållssidå | Publicerad: 24-09-2013

Bild: Sanna Tikander Programmet Pro Skärgårdshavet är ett samarbetsprogram för att förbättra tillståndet i Skärgårdshavet. Det sta...

Pro Skärgårdshavet > Presentation av programmet
Deltagande
Innehållssidå | Publicerad: 16-09-2013

Miljöns tillstånd i Skärgårdshavet är oroväckande. Eutrofieringen och dess mångförgrenade följdverkningar är den största av miljöutmaningarna och den i vardagen mest kännbara. Roten till proble...

Pro Skärgårdshavet > Aktivitet > Deltagande

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar