Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4


Innehållssidå | Publicerad: 23-07-2014

Målet för vattenvårdsdelen inom VELHO-projektet är att inleda genomförandet av regionala vattenförvaltningsplaner och åtgärdsprogram på regional nivå samt att göra samarbetet mellan olika aktör...

>
Miljöns tillstånd i Sydvästra Finland 2008
Innehållssidå | Publicerad: 15-05-2009

Miljöns tillstånd år 2008 i Sydvästra Finland är jämförelsevis bra. Området erbjuder en sund och trivsam levnads- och verksamhetsmiljö. Regionen har ett värdefullt, särpräglat kulturarv och ......

Kartor och statistik > Miljöns tillstånd i Finland 2017-2018 > Miljöns tillstånd i Finland 2008 > Miljöns tillstånd i Sydvästra Finland 2008

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
1
2
3
4