Västra Finlands vattentjänststrategi 2050

ELY-centralernas webbplatser förnyades. I fortsättningen hittar du oss på ELY-centralens temawebb

Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 (ntm-centralen.fi) 

 

En gemensam vattentjänststrategi, som sträcker sig fram till år 2050, görs upp för Västra Finlands område 

lantisen_suomen_vesihuoltostrategia_karttaStrategin täcker landskapen Egentliga Tavastland, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland samt Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Projektet koordineras av NTM-centralerna (Egentliga Finland, Tavastland, Södra Österbotten och Birkaland).  

 

 

Syftet med projektet är att reda ut hur bra och fungerande vattentjänster är ordnade år 2050 och med vilka åtgärder vi når målet. Projektet har inletts i början av år 2020 och avslutas före slutet av år 2021.  

I strategiarbetet beaktas riksomfattande strategier, program och visioner i anslutning till vattentjänster såsom den nationella reformen av vattentjänsterna samt målen och åtgärderna för vattenvården och havsvården. Till stöd för verkställandet av strategin utarbetas för NTM-centralernas områden egna åtgärdsprogram och målen som ingår i dem för perioder om 7-10 år.

Publicerad 31-03-2020 kl. 9.40, uppdaterad 09-02-2022 kl. 12.34