Västra Finlands vattentjänststrategi 2050

Temasidan för projektet har flyttats till ntm-centralen.fi-webbtjänst: 
Västra Finlands vattentjänststrategi 2050 (ntm-centralen.fi) 

Ytterligare information

Kommunikation: tiedotus.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 

Publicerad 31-03-2020 kl. 9.40, uppdaterad 29-07-2022 kl. 9.38