Vattenförvaltningsområden

Aktuellt

 

  • Samrådet om förslagen till vattenförvaltningsplaner har avslutats.
Planering av vattenvård har inletts enligt vattenförvaltningsområden i och med att ny lagstiftning trätt ikraft (lag om vattenvårdsförvaltningen, Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden, 2004). Vattenförvaltningsområden består av ett eller flera avrinningsområden. Inom vattenförvaltningsområdena utarbetas förvaltningsplaner och åtgärdsprogram genom vilka en god status för vattnen kan uppnås.

Inom vattenförvaltningsområdena grundas inga nya förvaltningsmyndigheter, utan det är de regionala miljöcentralerna som svarar för verkställandet av lagen.

Tornionjoen alue Kemijoen vesienhoitoalue Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen alue Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen alue Vattenförvaltningsområdena är:Kuva: SYKE
  1. Vuoksens vattenförvaltningsområde (på finska)
  2. Vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken
  3. Vattenförvaltningsområdet Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavet
  4. Ule älvs - Ijo älvs vattenförvaltningsområde (på finska)
  5. Kemi älvs vattenförvaltningsområde (på finska)
  6. Torne älvs vattenförvaltningsområde (tillsammans med Sverige) (på finska)
  7. Tana älvs, Näätämöjokis och Pasvig älvs vattenförvaltningsområde (tillsammans med Norge) (på finska)
  8. Åland sköter verkställandet av ramdirektivet för vatten på sitt område och utgör ett eget avrinningsområde.
Publicerad 18-09-2014 kl. 15.13, uppdaterad 28-10-2020 kl. 13.33