Vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken

Vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken (VHA 2) utgörs av avrinningsområdena för de åar och älvar som rinner ut i Finska viken från finländskt område. På avrinningsområdet för den största älven inom området, Kymmene älv, finns vattenförvaltningsområdets största sjö, Päijänne, som har klart vatten. Till området hör vatten i Mellersta Finland, Södra och Norra Savolax, Södra Karelen, Tavastland och Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen samt i Nyland.

Finska vikens kust samt de många små åarna med utlopp vid kusten utgör en del av vattenförvaltningsområdet. Av de grundvattenområden som hör till vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken är Salpausselkäryggarna de viktigaste.

Inom vattenförvaltningsområdet ombesörjer man att de uppgifter, planer och program som ELY-centralerna har berett för genomförandet av ramdirektivet för vatten är förenliga, och sammanställer dem till gemensamma rapporter.

 

VHA2_yleiskartta_ru, VHA2_yleiskartta_ru
 

 

 

Publicerad 20-09-2013 kl. 14.02, uppdaterad 03-02-2016 kl. 10.56