Deltagande i vattenvården

Statsrådet har godkänt vattenförvaltningsplanen för vattenförvaltningsområdet 16.12.2021. Den godkända planen finns på vår Förvaltningsplanen och bakgrundsutredningar -sida. Samråd om förslaget till vattenförvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde åren 2022–2027 ordnades från 2.11.2020–14.5.2021. Vi tackar för responsen.

Sammandrag av samrådsrespons på finska:

Förslag till förvaltningsplan:

 

Samråd om väsentliga frågor och arbetsprogrammet för vattenvården ordnades år 2018

Samråd om arbetsprogrammet för planeringen och de väsentliga frågorna och miljörapporten i anslutning till vattenförvaltningsplanen ordnades år 2018.

Samrådsdokument och sammandrag av samrådsrespons:

Samrådsdokument för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde  (doria.fi)

Kuulemispalaute 2018.pdf (på finska)

 

NTM-centralernas samarbetsgruppen för vattenvården

Samarbetsgrupperna för vattenvården, som NTM-centralen har kallat samman, deltar i beredningen av förvaltningsplanerna. Samarbetsgrupperna fortsätter sin verksamhet och behandlar verkställandet av målen och åtgärderna för vattenvården.

Publicerad 05-01-2018 kl. 12.37, uppdaterad 21-12-2021 kl. 8.52