Gå till innehållet

Vattenvårdsplanering och samarbete

Målet är god vattenstatus

Målet för vattenvården i hela EU är att yt- och grundvattnen ska uppnå åtminstone god status. Samtidigt får statusen inte heller bli sämre.

Förslagen till vattenförvaltningsplaner 2022–2027 är klara. Vattenvården planeras inom sju vattenförvaltningsområden på det finska fastlandet. Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i vattenförvaltningsplanerna och de åtgärdsprogram som kompletterar planerna.

Påverka planeringen och genomförandet av vattenvården

Medborgare och olika intressentgrupper är välkomna att delta i planeringen av vattenvården och i genomförandet av åtgärderna för att förbättra vattnens status i praktiken. Allas insats behövs för att verkställa och genomföra vattenförvaltningsplanerna.

Du kan ge respons på förslagen till vattenförvaltningsplaner under tiden 2.11.2020–14.5.2021.

 

 

 

Publicerad 30.10.2020 kl. 15.28, uppdaterad 30.10.2020 kl. 15.28