Vattenförvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets förvaltningsområde och bakgrundsutredningar

Vattenförvaltningsplanen för Kumo-älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde åren 2022-2027

Utgående från de åtgärdsprogram för vattenvården som närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har utarbetat har förvaltningsplaner sammanställts skilt för varje vattenförvaltningsområde. Förvaltningsplanen innehåller uppgifter om regionens vattendrag, belastningen de utsätts för och annan mänsklig påverkan samt om vattendragets ekologiska status, målen för vattenvården och nödvändiga vattenskydds- och vattenvårdsåtgärder. Statsrådet godkände vattenförvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde 16.12.2021.

Förvaltningsplanen preciseras av åtgärdsprogrammen som har gjorts skilt för varje NTM-central:

Den föregående förvaltningsplanen

Publicerad 20-12-2021 kl. 9.27, uppdaterad 15-09-2022 kl. 13.54