Förvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets förvaltningsområde och bakgrundsutredningar

Förvaltningsplanen för Kumo-älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde åren 2016-2021

Utgående från de åtgärdsprogram för vattenvården som närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har utarbetat har förvaltningsplaner sammanställts skilt för varje vattenförvaltningsområde. Förvaltningsplanen innehåller uppgifter om regionens vattendrag, belastningen de utsätts för och annan mänsklig påverkan samt om vattendragets ekologiska status, målen för vattenvården och nödvändiga vattenskydds- och vattenvårdsåtgärder. Statsrådet godkände förvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets förvaltningsområde 3.12.2015.

Förvaltningsplanen preciseras av åtgärdsprogrammen som har gjorts skilt för varje NTM-central:

Den föregående förvaltningsplanen

 

Publicerad 03-12-2015 kl. 14.06, uppdaterad 11-02-2016 kl. 15.54