Förvaltningsplanen och bakgrundsutredningar

Förvaltningsplanen för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde åren 2016-2021

Utgående från de åtgärdsprogram för vattenvården som närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har utarbetat har förvaltningsplaner sammanställts skilt för varje vattenförvaltningsområde. Förvaltningsplanen innehåller uppgifter om regionens vattendrag, belastningen de utsätts för och annan mänsklig påverkan samt om vattendragets ekologiska status, målen för vattenvården och nödvändiga vattenskydds- och vattenvårdsåtgärder. Statsrådet godkände förvaltningsplanen för Kymmene älvs-Finska vikens förvaltningsområde 3.12.2015.

Förvaltningsplanen preciseras av åtgärdsprogrammen som har gjorts skilt för varje NTM-central:

Hanko_kivet
© Bild: Leena Eerola

 

 

 

Publicerad 16-11-2015 kl. 11.15, uppdaterad 31-03-2016 kl. 10.14