Vattenvårdsplaner och -program samt sammandrag och bedömningar

aktuellt

Statsrådet fattade den 16.12.2021 beslut om en havsförvaltningsplan och sju regionala vattenförvaltningsplaner för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksministeriet planerna för hantering av översvämningsrisker. Målet är att vattnen ska uppnå åtminstone god status och att minska översvämningsriskerna.

Vattenförvaltningsplanerna godkändes

Statsrådet fattade beslut om sju regionala vattenförvaltningsplaner och en havsförvaltningsplan för åren 2022–2027. Dessutom godkände jord- och skogsbruksministeriet planerna för hantering av översvämningsrisker. De nya planerna träder i kraft i början av år 2022.

Information om vattnens status och de faktorer som påverkar vattnen samt om nödvändiga åtgärder för uppnå och upprätthålla god vattenstatus ges i vattenförvaltningsplanerna och de åtgärdsprogram som kompletterar planerna. Åtgärdsprogrammen konkretiserar genomförandet av planerna delvis också på lokal nivå.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska delge statsrådets beslut genom offentlig kungörelse. Kungörelserna finns framlagda till påseende 21.12.2021–27.1.2022 på närings-, trafik- och miljöcentralernas webbplatser på adressen www.ely-keskus.fi/kuulutukset (välj område).

Handlingar som kungörs

En annan handling

 

Publicerad 20-12-2021 kl. 13.22, uppdaterad 20-12-2021 kl. 14.19