Utveckling av Slåtlidens krossområde, Borgå, Vekkox Oy

Projektets kontaktuppgifter

Beskrivning av projektet

Vekkox Oy håller på att utveckla och utvidga Slåtlidens krossområde för att öka stenmaterialets krossningskapacitet. Projektområdet ligger i Söderveckoski by i Borgå stad, och det gränsar till gränsen mellan Borgå och Sibbo. Projektet omfattar täkt och krossning av stenmaterial, deponering av rena överskottsmassor samt krossning av betongblock och användning av dem både som kross och som sådana i
stödkonstruktionerna. Projektet omfattar som mest täkt av cirka 9,7 miljoner kubikmeter stenmateria

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

  • Nollalternativ: Som nollalternativ granskas en situation där brytningen inte utvidgas och mottagningen av överskottsmassor inte genomförs. Täkt och krossning av bergstenmaterial sker i enlighet med de gällande tillstånden. Vid behov ansöks om nya tillstånd och ändring av tillståndsvillkoren för verksamheten.
  • Alternativ 1: Täkten av stenmaterial når nivån +5, dvs. cirka 45 meter under den nuvarande markytan. Sammanlagt cirka 9,7 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas. Av överskottsmassorna byggs en hög fyllnadsbacke som når ungefär nivån +95. Den totala volymen är sammanlagt cirka 21,3 miljoner m3. Den totala volymen omfattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för fyllnadsbackens konstruktioner.
  • Alternativ 2: Täkten av stenmaterial når nivån +5, dvs. cirka 45 meter under den nuvarande markytan. Sammanlagt cirka 9,7 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas. De deponerade överskottsmassorna når nästan nivån för trädgränsen, men så att fyllnadsbacken inte syns på avstånd i landskapet. Överskottsmassorna når ungefär nivån +60. Den totala volymen är sammanlagt cirka 15,8 miljoner m3. Den totala volymen omfattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för fyllnadsbackens konstruktioner.

  • Alternativ 3: Täkten av stenmaterial når nivån +5, dvs. cirka 45 meter under den nuvarande markytan. Sammanlagt cirka 9,7 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas. Deponeringen av överskottsmassor sker nästan i nivå med områdets nuvarande markyta. Överskottsmassorna når ungefär nivån +35. Ovanpå de deponerade massorna förbereds efteranvändning i form av lager- och arbetsplatsverksamhet. Den totala volymen är sammanlagt cirka 9,2 miljoner. m3. Den totala volymen omfattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för fyllnadsbackens konstruktioner.

  • Alternativ 4: Täkten av stenmaterial når nivån +23. Då kan vattnet med hjälp av gravitationen ledas till ett dike söder om området. Sammanlagt cirka 4,7 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas. Av överskottsmassorna byggs en hög fyllnadsbacke som når ungefär nivån +95. Den totala volymen är sammanlagt cirka 16,7 miljoner m3. Den totala volymen omfattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för fyllnadsbackens konstruktioner.

  • Alternativ 5: Täkten av stenmaterial når nivån +23. Då kan vattnet med hjälp av gravitationen ledas till ett dike söder om området. Sammanlagt cirka 4,7 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas. De deponerade överskottsmassorna når nästan nivån för trädgränsen, men så att fyllnadsbacken inte syns på avstånd i landskapet. Överskottsmassorna når ungefär nivån +60. Den totala volymen är sammanlagt cirka 10,8 miljoner m3. Den totala volymen omfattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för fyllnadsbackens konstruktioner.

  • Alternativ 6: Täkten av stenmaterial når nivån +23. Då kan vattnet med hjälp av gravitationen ledas till ett dike söder om området. Sammanlagt cirka 4,7 miljoner m3 kommer att brytas. Deponeringen av överskottsmassor sker nästan i nivå med områdets nuvarande markyta. Överskottsmassorna når ungefär nivån +35. Ovanpå de deponerade massorna förbereds efteranvändning i form av lager- och arbetsplatsverksamhet. Den totala volymen är sammanlagt cirka 4,2 miljoner m3. Den totala volymen omfattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för fyllnadsbackens konstruktioner.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

 

 

Publicerad 09-02-2016 kl. 13.18, uppdaterad 01-03-2017 kl. 12.54