Westenergy Oy Ab, ökning av avfallsförbränningskapaciteten, Korsholm

Projektets kontaktuppgifter

Beskrinving av projekt

Westenergy Oy Ab äger och upprätthåller en avfallsförbränningsanläggning som togs i drift i Korsholm 2012. Anläggningen planerades för förbränning av 150 000 ton per år, men på grund av att bränslets energiinnehåll är betydligt lägre än planerat brände anläggningen närmare 190 000 ton avfall redan år 2014. För att kunna utnyttja en större mängd än vad som anges i miljötillståndet i energiproduktionen krävs ett MKB-förfarande och en reviderad tillståndsansökan till regionförvaltningsverket. Samtidigt planeras ibruktagning av ny teknik för värmeåtervinning ur rökgasen. Konsekvenserna av detta bedöms också i den här bedömningsprocessen.

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas två projektalternativ i fråga om kapacitet:

  • 1. Ett nollalternativ enligt lagen. Kapacitet enligt nuvarande miljötillstånd
  • 2. Avfallsförbränningsanläggningen utnyttjar 200 000 ton avfallsbränsle.

För avledningen av vattnet som uppkommer vid återvinningen av värme ur rökgaserna granskas följande alternativ i MKB:

  • 1. Kondensatvattnet från värmeåtervinningen leds
  • a) längs ett dike som får sin början från den utdikade mossen väster om avfallscentralen till Storträsket. Därifrån rinner vattnet som en bäck till Lappsundsån och till slut ut i havet eller
  • b) avrinningen leds till Södra Stadsfjärden.
  • 2. Vattnet leds till Stormossens rötkammarprocess.
  • 3. Vattnet leds som avloppsvatten till Korsholms kommuns avloppsnät.

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivning

 

Publicerad 23-04-2015 kl. 11.00, uppdaterad 22-05-2019 kl. 13.34